V letech 2014 až 2018 se podařilo realizovat celou řadu projektů v řádu stovek milionů korun. Zde uvádíme některé z nich.

 

2018


 • Rekonstrukce kulturního domu v Lišově
 • Nové chodníky na hřbitově v Lišově
 • Nový chodník ve Lhoticích
 • Rekonstrukce šaten v ZŠ Lišov

 

2017


 • Nová autobusová zastávka u sv. Jana
 • Nové herní prvky u MŠ Lišov
 • Nové mlatové chodníčky na hřbitově ve Slověnicích
 • Nový cisternový automobil Tatra pro hasičskou jednotku Lišov
 • Obnovený rybník Olší
 • Rekonstrukce sídliště v ulici Čechova
 • Rekonstrukce střech na obecní budově a hostinci ve Slověnicích
 • Nové workout hřiště v Lišově
 • Rekonstrukce zdi na hřbitově ve Slověnicích
 • Rekonstruklce obecní budovy v Hrůtově
 • Rekonstrukce uličky U špitálu v Lišově
   

2016


 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Hůrkách
 • Rekonstrukce kapličky v Kolným
 • Nový chodník v Kolným
 • Rekonstrukce chodníku na Tř. 5. května v Lišově
 • Nákup vozidel do vozového parku SLužeb Lišov, s. r. o.

 

2015


 • Nová autobusová zastávka na ulici Čechova
 • Nová kolumbária na hřbitově v Lišově
 • Nové herní prvky na dětském hřišti ve Vlkovicích
 • Nové parkoviště u hřbitova
 • Nově zrekonstruovaná Farská ulice
 • Rekonstrukce Kostelní ulice
 • Zrekonstruovaný vstup do ZŠ Lišov