V letech 2011 až 2014 se nám podařilo získat více než 30 milionů korun z dotačních programů.


Kromě celé řady rekonstrukcí a oprav majetku města, které denně vídáte, jsme učinili opatření a zpracovali i další důležité projekty, které možná nejsou na první pohled vidět, ale jsou (nebo teprve budou) důležitou a nedílnou součástí kvalitního života ve městě i jeho místních částech. Pro úplnost uvádíme i předpokládané termíny realizací projektů, které dosud nebyly dokončeny
.


vyvíjení tlaku na státní orgány a spolupráce s ŘSD ve věci realizace obchvatu města Lišov
(prosazení zhotovení projektové dokumentace obchvatu města pro územní řízení a založení občanského sdružení „pro obchvat města Lišov...“)

zpracování nového územního plánu pro město i jeho místní části, včetně územních studií

realizace protipovodňových opatření pro město Lišov a místní část Hůrky
(realizace retenční nádrže v k.ú. Levín, jako opatření pro Hůrky, byla zahájena a dokončena v letech 2012 až 2013;  opatření pro lokalitu U Horního a ul. Tyršova budou realizována v roce 2015, pro lokalitu Benátky a Na Štěpnicích mohou být realizována až po schválení nového ÚP - tedy v letech 2015 až 2017)

zpracování digitálního povodňového plánu a realizace varovného systému pro město a místní části

instalace nových bezdrátových rozhlasů ve městě a všech místních částech

výměnné pobyty žáků ŽŠ Lišov v partnerských městech v zahraničí
(například v roce 2012 byli naši žáci ve Švýcarsku a letos jsme přivítali švýcarské děti u nás)

realizace kompletní obnovy veřejného osvětlení ve městě i místních částech
(od roku 2011 do současnosti bylo kompletně zrekonstruováno více než 30% soustavy VO)

projekt na napojení místní části Hůrky na vodovodní řad
(letos byla dokončena projektová dokumentace, realizace bude v letech 2015 až 2017)

projekt na revitalizaci sportoviště SK Lišov
(projektová dokumentace, která byla zpracována v roce 2013, řeší například rekonstrukci tribuny, výstavbu běžeckého oválu a tartanové dráhy, tréninkové hřiště s umělým povrchem, osvětlení hřiště, zavlažovací systém, zateplení šaten atd.,  realizace bude probíhat etapově mezi lety 2014 až 2019, přičemž nyní již probíhá stavba oplocení areálu)

projekt na parkoviště u hřbitova v Lišově
(realizace stavby parkoviště v letech 2015 – 2016)

zateplení budovy radnice
(zpracovali jsme projekt a podařilo se nám získat dotaci na realizaci zateplení, které proběhne v roce 2015)

zpracování projektů na rekonstrukce ulic Čechova, Úzká, Souběžná, Komenského, U Horního, Farská a Kostelní
(realizaci plánujeme, dle dotačních titulů a možností rozpočtu města, v letech 2015 – 2020, v současné době jednáme ještě o výkupech částí soukromých pozemků pod těmito komunikacemi)

zpracování projektů na rekonstrukce chodníků na tř.5.května, včetně veřejného osvětlení
(realizace úseku od „benzinky“ ke sv. Jánu v roce 2015, realizace úseku od náměstí ke hřbitovu v roce 2015 – 2017, realizace úseku od ul. Hůrecká k ulici Miletínská v roce 2016 – 2018)

instalace altánků pro turisty v okolí města a v místních částech
(instalovány v lokalitách Levín, Hůrky, Kolný a Lišov – u rybníku Horní, na Větrníku, včetně informačních tabulí s odkazy na zajímavosti, kulturu a gastronomická zařízení)

projekty na stavební úpravy interiéru budovy Schwarzenberského špitálu (realizace 2016 – 2017), na odvlhčení a zateplení kulturního domu (realizace 2016 – 2020)


U některých projektů dosud nebyla zahájena realizace také z toho důvodu, že byly dokončeny teprve v současné či nedávné době. Dalším důvodem je naše snaha, pokusit se získat prostředky na realizace záměrů primárně z dotací.