Kandidáti

 

Naším kandidátem na starostu města je Jiří Švec


Kandidáti za volební obvod č. 1, Lišov – město

1

1 01 Pavel Dvok small

Pavel Dvořák

47 let,
projektant,
Lišov

 • člen rady města 2018 - 2022
 • člen rady města 2014 - 2018
 • člen rady města 2010 - 2014
 • fotbalový trenér a člen sportovního výboru SK Lišov, z.s.

2

1 02 Ing. Tom Prantl small

Ing. Tomáš Prantl

46 let,
obchodní ředitel,
Lišov

 • člen rady města 2018 - 2022
 • člen rady města 2014 - 2018

3

1 03 Ing. Jan Strnad small

Ing. Jan Strnad

34 let,
obchodní zástupce,
Lišov

 • zastupitel města 2018 - 2022
 • zastupitel města 2014 - 2018
 • velitel družstva jednotky požární ochrany Lišov 2006 - dosud

4

1 04 Mgr. Ing. Pavla Vakov small

Ing. Mgr. Pavla Pivoňka Vaňková

45 let,
poslankyně Parlamentu ČR,
Lišov

 • poslankyně Parlamentu ČR 2021 - dosud
 • vedoucí Odboru vnitřních věcí MěÚ Lišov (2014 - 2021)
 • předsedkyně Školské rady při ZŠ a MŠ Lišov 2014 - dosud
 • předseda spolku rodičů a přátel školy SRPŠ 2013-2021
 

1 05 Ing. Ji Peek small

Ing. Jiří Pešek

44 let,
ekonom,
Lišov

 • zastupitel města 2018 - 2022
 • zastupitel města 2014 - 2018
 • předseda Finančního výboru zastupitelstva města 2018-2022
 • předseda Finančního výboru zastupitelstva města 2014 - 2018
  1 06 Ivan Hruka small

Ivan Hruška

67 let,
důchodce,
Lišov

 • zastupitel města 2018 - 2022
 • zastupitel města 2014 - 2018
 • zastupitel města 2002 - 2006
 • člen kontrolního výboru 2014 - 2022

7

1 07 Petr Matou small

Petr Matouš

48 let,
prodavač,
Lišov

 • strojník jednotky požární ochrany Lišov 1998 - dosud
 

8

1 08 Ing. Milena apkov small

Ing. Milena Čapková

35 let,
rozpočtářka projektů,
Lišov

 • zastupitelka města 2018 - 2022
 • zastupitelka města 2014 - 2018
 • člen finančního výboru 2014 - 2018
 

9

1 09 Zdenk Sklen small

Zdeněk Sklenář

37 let,
referent MěÚ,
Lišov

 • vedení spolku Lišováček, z.s., dětský folklorní soubor
 • tvůrce workshopů
 • spoluzakladatel projektu Budoucnost, nezisková organizace
 • kulturní referent MěÚ Lišov

10

1 10 Ing. Frantiek Vata small

Ing. František Vašta, Ph. D.

41 let,
vedoucí výroby,
Lišov

 • vedoucí výroby 

11

1 11 Vt Steinbauer small 

Vít Steinbauer, DiS.

38 let,
manažer výroby,
Lišov

 • manažer výroby 

12

1 12 Tom Klein small

Tomáš Klein

31 let,
topenář,
Lišov

 • zdravotník družstva jednotky požární ochrany Lišov
 • promítač a pokladní kina Svět Lišov

13

stanislavf_sm.jpg

Stanislav Filip

66 let,
důchodce,
Lišov

 
 • důchodce
 • skalní fanoušek SK Lišov, z.s.

14

petrshst sm

Petr Shýbal,

59 let,
podnikatel,
Lišov

 • 1996 – dosud - Generali Pojišťovna a.s.
 • 1987 – dosud - Es klarinetista dechovky Babouci 

15

1 15 Ing. Zdeka Chmelov small

Ing. Zdenka Chmelová,

44 let,
vedoucí odboru MěÚ,
Lišov 

 • pověřená vedením odboru vnitřních věcí MěÚ Lišov
 • členka Školské rady při ZŠ a MŠ Lišov
 • členka TJ Sokol, z.s. – oddíl volejbal ženy

 

 Kandidáti za volební obvod č. 2, Lišov – venkov

 • údržbář MěÚ Lišov 

 1

2 01 Ji vec small

Bc. Jiří Švec

46 let,
starosta města,
Velechvín

 • zastupitel, radní a starosta města 2018 - 2022
 • zastupitel, radní a starosta města 2014 - 2018
 • zastupitel, radní a starosta města 2010 - 2014
 • zastupitel, radní a místostarosta města 2006 - 2010
 • předseda osadního výboru Velechvín 2002 - 2010
 • předseda Školské rady při ZŠ a MŠ Lišov 2008 - 2011
 • místopředseda Svazku obcí Lišovsko 2010 - 2014
 • místopředseda "Sdružení pro obchvat města Lišov a obce Štěpánovice" od r. 2013

 2

2 02 Michal Pibyl small

Michal Přibyl

48 let,
koordinátor výroby,
Lhotice

 • člen rady města 2018 - 2022
 • zastupitel města 2014 - 2018
 • zastupitel města 2010 - 2014
 • předseda osadního výboru Lhotice 2006 - dosud

3

ivasv_sm.jpg

Mgr. Iva Svobodová

32 let,
sociální pracovnice,
Velechvín

 • aktuálně na mateřské dovolení
 • předsedkyně osadního výboru Velechvín 2014 - dosud

4

Ing. Václav Vonášek

59 let,
analytik IT,
Červený Újezdec

 • předseda osadního výboru Červený Újezdec 2006 - dosud

5

2 05 Jan Dvok small

Jan Dvořák

45 let,
údržbář MěÚ Lišov,
Dolní Slověnice 

 • člen SDH Slověnice
 • předseda historického spolku ve Slověnicích
 • provozovatel národopisného muzea ve Slověnicích

 6 

radekc_sm.jpg

Radek Candra

53 let,
podnikatel,
Miletín

 • zastupitel města 2018-2022
 • člen osadního výboru Miletín

 

Město Lišov má tradičně dva volební obvody již od devadesátých let (o Lišovu je v tomto smyslu zmínka i v odborné politologické literatuře pro VŠ). O počtu volebních obvodů pro následující volební období, rozhodují zastupitelé města zhruba půl roku před konáním voleb do zastupitelstva (rozhodují mimo jiné také o počtu členů budoucího zastupitelstva města a poměru zastupitelů za obvod "město" a "venkov").

 Ačkoli se v každém volebním období našly hlasy i proti tomuto systému, naštěstí vždy zvítězily demokratické principy a politická kultura. A to jsou také dva hlavní důvody, proč zastupitelé města Lišov zatím vždy odhlasovali, že v následujícím volebním období budou opět dva volební obvody.

 A proč dva obvody? K městu Lišov patří i deset místních částí (vesnic), které tak mají záruku, že 6 zastupitelů (z celkových 21 členů zastupitelstva města) bude z volebního obvodu č.2 (Lišov – venkov). Je tak zaručeno, že se vždy najdou nějaké hlasy, které upozorní na problematiku a potřeby venkovských obyvatel v místních částech města.

 Lišovským zastupitelům tedy nejde jen o matematickou paritu, odvozenou z počtu obyvatel ve městě a v místních částech, ale jde jim i o paritu odvozenou například od ekonomického přínosu z místních částí (například městské lesy a zemědělská půda leží z velké části ve “venkovských” katastrech). A samozřejmě zastupitelům jde i o jakýsi spravedlivý a demokratický přístup, jakkoli to může v dnešní době znít “vzácně”.

Výsledkem tohoto smýšlení většiny současných zastupitelů města je zaručen poměr členů v zastupitelstvu pro následující volební období (2018 - 2022) 15:6 (volební obvod č.1 : volební obvod č. 2). A dlouhodobé zkušenosti ukazují, že je to cesta správným směrem, neboť nikdo neřeší jestli je případná investice směřována “do města” nebo “na venkov”, ale řeší se především smysluplnost a potřeba případné realizace takového záměru.

 Ve volebním období 2010 - 2014 a 2014 - 2018 bylo poměrně unikátní i složení sedmičlenné rady města, ve které byly zastoupeny všechny volební strany, které v Lišově působí. (o složení - zastoupení stran - v radě města rozhodují nově zvolení zastupitelé na takzvaném "ustavujícím zasedání zastupitelstva města", které se koná do měsíce od termínu voleb). V sedmičlenné radě města tak byli zástupci SNK Lišovsko (3), ČSSD (1), KSČM (1), ODS (1), KDU-ČSL (1). To jsou demokratické a především lidské principy, které jsou bohužel v dnešní době spíše raritou, ale fungují ve výsledku více než dobře.