Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,

další čtyři roky uplynuly, a nám je ctí, že před vás můžeme předstoupit již po čtvrté a stále s čistým svědomím a vědomím, že se nám podařilo splnit většinu důležitých předsevzetí z minulých dvanácti let.

Za uplynulé desetiletí se naše město a jeho okolí velmi posunulo vpřed. Máme moderní kino, zrekonstruovaný kulturní dům nebo třeba novou městskou knihovnu. Máme bezbariérové chodníky, opravené rybníky a nová parkoviště. Máme desítky nových dětských hřišť, máme moderní a úsporné veřejné osvětlení, a i v těch nejmenších vesnicích jsme vybudovali vodovody a opravili obecní budovy pro spolkový život místních obyvatel.

Městská komunální firma pracuje pro lidi ochotně a efektivně. Každoročně sázíme stovky ovocných stromů, obnovujeme polní cesty a stavíme cyklostezky. Odstraňujeme staré skládky a dbáme o životní prostředí. Naše škola je rok od roku modernější, lépe vybavená a kvalita výuky roste. Děti ze školy jezdí na výměnné pobyty a poznávají svět. Naše spolky a naši sportovci mají zázemí, které jim leckde mohou pouze závidět. To vše i kvůli dlouhodobě efektivnímu a ekonomicky vyrovnanému hospodaření města. Díky kvalitním projektům, kdy se nám každoročně daří získávat prostředky z dotací. A především díky vaší podpoře, díky které můžeme ve městě i jeho místních částech každoročně realizovat projekty pro zlepšení života našich obyvatel.

Proto nemusíme složitě vymýšlet lákavý volební program ani populistické sliby, a proto nemusíme nikoho pomlouvat. Naše společná práce mluví za nás.

Naše hodnoty a plány se nezměnily. Stále jsme odhodlaní a schopní pracovat pro naše město a jeho místní části. I nadále budeme hájit zájmy všech občanů města a jeho místních částí. Chceme pokračovat ve spolupráci s místními spolky a sportovními organizacemi, podporovat udržení a rozvoj pracovních příležitostí v našem městě, a především pak, zachovat tradiční spolupráci se všemi politickými subjekty ve městě. Naše práce lidi spojuje. Nikdy jsme nepolitikařili a nebudeme s tím začínat ani teď. Chceme pracovat pouze ve prospěch našich obyvatel.

Za poslední léta se mnohé podařilo a my samozřejmě víme, že to není jen naše zásluha. Naše poděkování si zaslouží všichni pracovití lidé, nejen z řad zastupitelů města. Vše, co se povedlo, je i vaše zásluha. Nebýt vás, vašich podnětů a důvěry, kterou jste nám dali, těžko by se v našem městě a jeho místních částech podařilo zrealizovat tolik užitečných staveb, projektů a opatření.

 

Za to vám děkujeme