Volební období 2014 - 2018

Pod názvem Sdružení nezávislých kandidátů Lišovsko jsme kandidovali i v komunálních volbách v roce 2014.
V tomto volebním období 2014 - 2018 jsme získali deset mandátů v zastupitelstvu města Lišov ( osm mandátů za volební obvod č.1 Lišov - město a dva mandáty za volební obvod č. 2 Lišov - venkov ).
Ve volebním období 2014 - 2018 zastávají naši kandidáti funkce v zastupitelstvu města: Bc. Jiří Švec - starosta města, radní města; Pavel Dvořák - radní města; Ing. Tomáš Prantl  - radní města; Ing. Milena Čapková - zastupitel města; Ivan Hruška - zastupitel města; Helena Kočířová - zastupitel města; Ing. Jan Kresan - zastupitel města; Ing. Jiří Pešek - zastupitel města; Michal Přibyl - zastupitel města; Ing. Jan Strnad - zastupitel města. 

Naši členové pracují pro město i jako členové finančního výboru zastupitelstva města ( Ing. Jiří Pešek, Helena Kočířová ) a kontrolního výboru zastupitelstva města ( Mgr. Zuzana Hlasová, Ivan Hruška ). Jako předsedové osadních výboru pracují Michal Přibyl - OV Lhotice, Ing. Václav Vonášek - OV Červený Újezdec, Iveta Floriánová - OV Vlkovice.

Zde si můžete přečíst naše programové prohlášení pro komunální volby v roce 2014, abyste mohli sami posoudit do jaké míry se nám ho povedlo splnit.


Volební období 2010 - 2014

Pod názvem Sdružení nezávislých kandidátů Lišovsko jsme poprvé kandidovali v komunálních volbách v roce 2010.
V tomto volebním období 2010 - 2014 jsme získali šest mandátů v zastupitelstvu města Lišov ( čtyři mandáty za volební obvod č.1 Lišov - město a dva mandáty za volební obvod č. 2 Lišov - venkov ).
Ve volebním období 2010 - 2014 zastávají naši kandidáti funkce v zastupitelstvu města: Bc. Jiří Švec - starosta města, radní města; Pavel Dvořák - radní města; Daniel Faktor - radní města, Ing. Jan Kresan - zastupitel města, Ing. Petr Jiráček - zastupitel města, Michal Přibyl - zastupitel města.
Naši členové pracují pro město i jako členové finančního výboru zastupitelstva města ( Ing. Jiří Pešek ) a kontrolního výboru zastupitelstva města ( Ing. Mgr. Pavla Vaňková ). Jako předsedové osadních výboru pracují Michal Přibyl - OV Lhotice, Ing. Václav Vonášek - OV Červený Újezdec, Iveta Floriánová - OV Vlkovice.

Zde si můžete prohlédnout náš volební program pro komunální volby v roce 2010, abyste mohli sami posoudit do jaké míry se nám ho povedlo splnit:


 

Volební období 2006 - 2010

Někteří z našich současných kandidátů mají zkušenost s prací zastupitele města již z komunálních voleb v roce 2006. Ti tehdy kandidovali pod hlavičkou volební strany SNK Evropští demokraté, kdy byli do zastupitelstva města zvoleni Ing. Jan Kresan (zastupitel města za SNK ED 2006 - 2010) a Bc. Jiří Švec (zastupitel, radní a místostarosta města za SNK ED 2006 - 2010)